ANBI

anbi

Stichting de Ultieme Uitdaging is officieel ANBI gekwalificeerd RSIN 821776678.
Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen’. Deze regels maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan onze stichting af te trekken van uw belastbare inkomen. Ligt het totaalbedrag van uw giften tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan heeft u recht op fiscale aftrek van de belasting.

De onderhandse akte van schenking
Wilt u een periodieke gift doen aan onze stichting? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst met ons aangaan, de zogenoemde: Overeenkomst van Schenking